Selamat Datang ke Laman Sesawang Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Sijil Fitosanitasi adalah sijil kesihatan tumbuhan yang dikeluarkan oleh negara pengeksport sebagai perakuan atau pengesahan bahawa rawatan atau keperluan-keperluan yang dinyatakan di dalam permit import dipatuhi.