Selamat Datang ke Laman Sesawang Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Visi

‘Ke Arah Industri Pertanian Yang Berdaya Saing, Produk Berkualiti Dan Selamat

Dan Pengeluaran Yang Mesra Alam Serta Berorientasi Eksport ‘

Misi

‘Memberi Perkhidmatan Berkualiti Dan Berkesan Kepada Pengusaha-Pengusaha Pertanian

Melalui Pengamalan Teknologi Terkini Dan Khidmat Regulatori Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Pengeluaran

Serta Memastikan Keselamatan Sektor Pertanian Negara’