Selamat Datang ke Laman Sesawang Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Visi

‘Ke Arah Industri Pertanian Yang Berdayasaing, Produk Berkualiti & Selamat

Dan PengeluaranYang Mesra Alam Serta Berorientasi Eksport ‘

Misi

‘Memberi Perkhidmatan Berkualiti Dan Berkesan Kepada Pengusaha-pengusaha Pertanian

Melalui Pengamalan Teknologi Terkini Dan Khidmat Regulatori Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Pengeluaran

Serta Memastikan Keselamatan Sektor Pertanian Negara’