Selamat Datang ke Laman Sesawang Jabatan Pertanian Negeri Melaka

 NO SEBUT HARGA TAJUK MAKLUMAT TAMBAHAN STATUS
JPNM(S).SH.01/2023(N-LPP)

Sebutharga Membekal, Menghantar dan Memunggah Baja (12:12:17), (15:15:15), (16:16:16),

(Baja Organik + EM) dan (Baja A + B) Untuk Bantuan Input Bencana

Program Pembangunan Semula Projek Agromakanan (PPSPA) Negeri Melaka

Tarikh Iklan : 3 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

10 Januari 2023

 

TUTUP
 JPNM(S).SH.02/2023(N)

Sebutharga Membekal dan menghantar Sarang Kelulut Jenis Kotak Belah untuk Projek-Projek Pertanian di

Jabatan Pertanian Negeri Melaka

 

Tarikh Iklan : 10 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

25 Januari 2023

 

TUTUP

 JPNM(S).SH.03/2023(N)

Sebutharga Membekal, Menghantar dan Memunggah Baja (12:12:17) dan (15:15:15) 

untuk Projek-Projek Pertanian di Jabatan Pertanian Negeri Melaka

 

Tarikh Iklan : 10 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

25 Januari 2023

TUTUP
JPNM(S).SH.04/2023(N)  

Sebutharga Membekal, Menghantar dan Memunggah Baja Organik dan (Baja Foliar) untuk

Projek-Projek Pertanian di Jabatan Pertanian Negeri Melaka

 

Tarikh Iklan : 10 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

25 Januari 2023

TUTUP 
JPNM(S).SH.08/2023(N)

 

Sebutharga Kerja-kerja Perataan Sawah Padi (Kering) dan pembinaan Pintu Air di Padi Sempang, Merlimau

untuk Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Tarikh Iklan : 27 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

10 Februari 2023

TUTUP
 JPNM(S).SH.09/2023(N)

 

Sebutharga Kerja-kerja Pembersihan Dan Mendalamkan Kolam di Lot 36 dan Lot 37 Taman Kekal Pengeluaran

Makanan (TKPM) Selandar

 

Tarikh Iklan : 30 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

13 Februari 2023

TUTUP
JPNM(S).SH.05/2023 (P) QT230000000001614

 

Sebutharga Membekal, Menghantar dan Memunggah Baja (15:15:15) untuk

Projek-Projek Pertanian di Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Tarikh Iklan : 31 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

14 Februari 2023

TUTUP

 

JPNM(S).SH.06/2023 (P) / QT230000000001615

 

Sebutharga Membekal, Menghantar dan Memunggah Racun untuk

Projek-Projek Pertanian di Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Tarikh Iklan : 31 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

14 Februari 2023

TUTUP

JPNM(S).SH.07/2023 (P) / QT230000000001616

 

Sebutharga Membekal dan Menghantar Set NFT Bagi Program Pembangunan Pertanian Komunitidi Jabatan Pertanian Negeri Melaka

Tarikh Iklan : 31 Januari 2023

Tarikh Tutup Iklan :

14 Februari 2023

TUTUP